Живлення культур - WONDER

Мінеральне живлення рослин

Ріпак

На сьогоднішній день озимий ріпак є одним із найприбутковіших культур, а також є хорошим попередником у сівозміні. Для отримання високого врожаю необхідно дотримуватись чіткої технології вирощування цієї культури.

Зернові

Урожайність та якість зерна озимих зернових культур залежать від забезпечення рослин елементами живлення протягом всього періоду вегетації.

Кукурудза

Кукурудза є однією з найвибагливіших рослин до родючості ґрунтів та їх забезпеченості доступними поживними речовинами, тому їй потрібні значно вищі норми добрив, ніж іншим зерновим культурам. Протягом всього вегетаційного періоду кукурудза утворює велику кількість основної та побічної продукції, тому вона споживає значні обсяги протягом всієї вегетації.

Соняшник

Для отримання хороших сходів цієї культури необхідно правильно обробляти ґрунт, щоб в ньому максимально зберегти вологу. В порівнянні з зерновими культурами, у соняшника період засвоєння поживних елементів (особливо калію) досить розтягнутий, тому він потребує значної дози добрив.

Соя (бобові)

Одним із важливих факторів впливу на підвищення продуктивності сої є використання мінеральних добрив. А ще соя може задовольнити більшу частину потреби в азоті (50% до 70%) завдяки симбіозу з азотфіксуючими бактеріями.

Овочеві

На сьогоднішній день овочеві культури є одними з найпоширеніших культур. Для отримання високого врожаю необхідно дотримуватись чіткої технології вирощування цієї культури.

Картопля (бульбоплоди)

Картопля має неглибоку і не сильно розвинену кореневу систему. Це обмежує її здатність споживати елементи живлення із значних об’ємів ґрунту та одночасно вирізняється підвищеними вимогами до поживних елементів, необхідних для отримання високого врожаю. Тому картопля потребує значного забезпечення достатньою кількістю поживних речовин.

Цукровий буряк (коренеплоди)

В системі живлення цукрового буряку виділяють такі етапи внесення добрив — під оранку, припосівне та підживлення в міжряддя, перед змиканням рядів. Варто пам’ятати, що основну масу міндобрив необхідно вносити восени під оранку.

Плодові

В умовах сьогодення яблуня та груша вирощується в інтенсивних садах, які характеризуються щільною посадкою, раннім початком плодоношення та формуванням високого та якісного врожаю. Для забезпечення дерев елементами живлення в потрібній кількості та в потрібний час, необхідна зважена, глибоко продумана система удобрення.

Цікавлять умови співпраці

Партнери — це наші клієнти та постачальники, про яких ми піклуємось і які визначають наш шлях.

+38 067 0000 304 info@wonder-corporation.com ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК