Овочеві - WONDER

Рекомендації та норми внесення добрив для овочевих культур

 • Для точного визначення та прорахунку необхідної кількості внесення добрив рекомендується провести агрохімічний аналіз ґрунту з огляду на плановані показники врожайності.
 • Рекомендуємо обговорити з Вашим регіональним менеджером

BBCH 00
Обробка насіння

BBCH 13-19
Розвиток листків

BBCH 31-39
Подовження стебла

BBCH 51-59
Бутонізація

BBCH 71-79
Формування плодів та насіння

BBCH 00
Обробка насіння

BBCH 00
Обробка насіння

У даній макростадії потрібно звернути увагу на схожість насіння. Схожість на сортовому рівні – 60-80%, на рівні гібридів – 92-98%. На польову схожість впливають такі фактори, як підбір високоякісного посівного матеріалу, якісно підготовлене насіннєве ложе, техніка висівання, обробка насіння мікроелементами та сприятливі погодні умови.

Проростання – це початок етапу розвитку рослин. Тривалість його починається з стану спокою до появи сходів, тобто до появи на поверхні ґрунту оболонки першого листка з пагоном. У процесі проростання насіння, вода поглинається ембріоном, що призводить до регідратації та розширення клітин. Незабаром, після початку поглинання води, або всмоктування, швидкість дихання збільшується, і відновлюються різні метаболічні процеси, які були призупинені або значно знижені в період спокою. Ці події пов’язані зі структурними змінами в органелах (мембранних тілах, що відповідають за обмін речовин) та у клітинах ембріона.

Оскільки запасні матеріали частково перебувають у нерозчинній формі, а саме у вигляді крохмальних зерен, білкових гранул, ліпідних крапель тощо, то більша частина раннього метаболізму проростків пов’язана з мобілізацією цих матеріалів і доставкою або переміщенням продуктів до активних ділянок. Запаси поза ембріоном перетравлюються ферментами , що виділяються ембріоном, а в деяких випадках також спеціальними клітинами ендосперму.

Активний ріст зародка, за винятком набряку, який виникає в результаті, зазвичай починається з появи первинного кореня, відомого як корінь з насіння, проте у деяких видів (наприклад кокос) першим з’являється пагін або перун. Ранній ріст залежить в основному від розширення клітини, але протягом короткого часу поділ клітини починається в корінці та молодому пагоні, а потім ріст і подальше формування органів (органогенез) засновані на звичайній комбінації збільшення кількості клітин і збільшення окремих клітин.

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 13-19
Розвиток листків

BBCH 13-19
Розвиток листків

У даній макростадії відбувається розвиток від першого справжнього листа і продовжується до 9 і більше справжніх листків. Закладаються зачаткові стеблові вузли і міжвузлля.

Рослині необхідні достатні запаси макроелементів таких, як фосфор та калій. За впливу навколишнього та антропогенного середовища необхідне застосування внесення амінокислот для усунення їх.

Листки беруть початок на боках верхівки пагона. Місцева концентрація клітинних поділів знаменує собою самий початок листка; ці клітини потім збільшуються, утворюючи структуру у формі сосків, яка називається опорою листя. Клітини опори листка можуть бути отримані з оболонки або з оболонок і корпусу. Після цього опора стає все більш і більш сплощеною в поперечній площині за рахунок латерально орієнтованих поділів клітин і подальшого розширення з обох боків.

Зони поділу – це крайові меристеми, завдяки діяльності яких лист набуває свою пластинчасту форму. У кожній меристемі зовнішній масив клітин, або крайові ініціали, сприяє епідермальним шарам шляхом тривалого поділу. Клітини нижче, субмаргінальні ініціали, забезпечують тканину внутрішньої частини листка. Зазвичай певна кількість клітинних шарів визначається в мезофілі (паренхімі між епідермальними шарами листя).

Поділ клітини не обмежується областю крайових меристем, а продовжується по всьому листу в кожному з шарів, завжди в одній площині, доки не наблизиться остаточний номер клітини. Потім швидкість зменшується, припиняючись у різних шарах у різний час. Поділи зазвичай закінчуються спочатку в епідермісі, потім у нижніх шарах мезофілу листа.

Wonder Leaf Mono Mo 3
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
3%

Mo

Молібден

3%

N

Азот загальний

0,5%

B

Бор

0,5%

Zn

Хелат цинку

4,3%

Амінокислоти

Рослинного походження

15%

Органічні кислоти

3,8

pH

1,15

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Mn 11
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
11%

Mn

Хелат марганцю

2%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

1,4%

Амінокислоти

Рослинного походження

3,5

pH

1,41

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono P 30
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
30%

P₂O₅

Фосфор

4%

N

Азот загальний

0,5%

B

Бор

0,5%

Zn

Хелат цинку

1%

Амінокислоти

Рослинного походження

4%

Органічні кислоти

3,5

pH

1,37

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Green
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 25 кг
7%

P₂O₅

Фосфор

5%

K₂O

Калій

16%

SO₃

Сірка

2%

B

Бор

2%

Zn

Цинк

2%

Cu

Мідь

0,05%

Mo

Молібден

2%

Fe

Залізо

4%

Mn

Марганець

15%

Аминокислоты

Рослинного походження

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Pink
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 20 кг
20%

B

Бор

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 31-39
Подовження стебла

BBCH 31-39
Подовження стебла

У даній макростадії відбувається утворення конусів наростання другого порядку, формується наявна кількість квіток у суцвітті із закладанням покривних органів квітки, здійснюється формування пиляків (мікроспорогенез) та приймочок (мегаспорогенез), також відбувається формування більшої кількості синхронно розвинених продуктивних стебел. Разом з тим, проходить інтенсивний ріст органів у довжину, формування яйцеклітин та пилкових зерен.

Внесення азотних та фосфорних добрив може збільшити кількість квіток у суцвітті. Хоча структурна організація судинної рослини порівняно нещільна, розвиток різних частин добре скоординований. Контроль залежить від руху хімічних речовин, включаючи як поживні речовини, так і гормони. Прикладом кореляції є ріст пагона і кореня. Збільшення антенної частини супроводжується підвищеною потребою у воді, мінералах та механічній підтримці, які задовольняються скоординованим зростанням кореневої системи. Мабуть, кілька факторів стосуються контролю, оскільки пагін і корінь впливають один на одного взаємно.

Корінь залежить від пагона для отримання органічних поживних речовин, так само як пагін залежить від кореня для води та неорганічних поживних речовин, і, таким чином, потік звичайних поживних речовин повинен відігравати певну роль. Однак більш конкретний контроль може бути забезпечений постачанням поживних речовин, необхідних у дуже малих кількостях. Корінь залежить від пагона для певних вітамінів, і зміна постачання, що відображає метаболічний стан надземних частин, також може впливати на ріст коренів.

Крім того, гормональні фактори, що впливають на поділ клітин, переходять вгору від кореня до стебла; точна роль гормонів ще не встановлена з упевненістю, тобто вони можуть бути одним із способів, за допомогою якого коренева система може впливати на активність верхівки пагона. Контроль вторинного потовщення є ще одним важливим прикладом кореляції зростання. Зі збільшенням розміру системи пагонів потреба як у більшій механічній підтримці, так і в посиленні транспортування води, мінералів і елементів задовольняється збільшенням обхвату стебла за рахунок діяльності судинного камбію.

Як правило, камбій дерев у помірних зонах найбільш активний навесні, коли розпускаються бруньки і розростаються пагони, створюючи потребу в поживних речовинах. Поділ клітини починається на кожному пагоні, а потім поширюється від нього. Кінцева брунька стимулює камбій до швидкого поділу завдяки дії двох груп рослинних гормонів: ауксини і гібереліни.

Інгібування бічних бруньок є ще одним прикладом корельованої реакції росту та ілюструє реакцію, протилежну тій, що відбувається при контролі камбіальної активності. Бічні бруньки загалом пригнічуються , оскільки пазушні пагони ростуть повільніше або не ростуть зовсім, тоді як кінцева брунька активна. Це так зване апікальне домінування відповідає за характерну одиницю росту стовбура спостерігається у багатьох хвойних і трав’янистих рослин, таких як мальва. Більш слабке домінування призводить до форми з багаторазовим розгалуженням. Той факт, що бічні, або пазушні, бруньки стають активнішими, коли кінцеву бруньку видаляють, свідчить про гормональний контроль. Потік ауксину з верхівки пагона частково відповідає за інгібування пазушних бруньок. Поживний статус рослини також відіграє певну роль, верхівкове домінування є найсильнішим, коли мінеральне забезпечення та освітлення недостатні. Оскільки пазушні бруньки звільняються від гальмування при обробці речовинами, що стимулюють поділ клітин (цитокініни), було припущено, що ці речовини також беруть участь у регуляції активності пахвових бруньок.

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Zn 8
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
8%

Zn

Хелат цинку

5%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

2,5%

Амінокислоти

Рослинного походження

8%

Органічні кислоти

3,9

pH

1,33

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Violet
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 25 кг
30%

N

Азот загальний

10%

P₂O₅

Фосфор

10%

K₂O

Калій

15%

SO₃

Сірка

0,5%

Mo

Молібден

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 51-59
Бутонізація

BBCH 51-59
Бутонізація

У даній макростадії відбувається завершення процесів формування всіх органів суцвіття квітки, розвиток із зачатків квіток аж до їх розкриття. Продовжує рости найбільше верхнє міжвузля. Відбувається внесення комплексних добрив з акцентом на азот та такий мікроелемнт, як цинк.

З точки зору розвитку, квітку можна розглядати як вісь пагона детермінованого росту, при цьому бічні члени займають ділянки листків , які диференціюються як квіткові органи — чашолистки, пелюстки, тичинки і маточки. При переході до цвітіння стебловерхівка зазнає характерних змін, найбільш помітними з яких є форма верхівкової області, яка пов’язана з типом структури, яка має бути сформована,  незалежно від того, чи то окрема квітка, як у тюльпана, чи гроно квіток (суцвіття ), як у бузку .

Область поділу клітини поширюється на всю верхівку, і вміст РНК кінцевих клітин збільшується. Коли утворюється одна квітка, бічні зачатки з’являються все вище і вище на боках верхівкового купола, і вся верхівка поглинається в процесі, після чого верхівковий ріст припиняється.

Wonder Leaf Blossom
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 20л
2%

N

Азот загальний

2%

P₂O₅

Фосфор

7%

K₂O

Калій

1%

MgO

Магній

3%

SO₃

Сірка

0,7%

B

Бор

0,3%

Zn

Хелат цинку

0,1%

Fe

Хелат заліза

0,05%

Cu

Хелат міді

0,05%

Mn

Хелат марганцю

0,05%

Mo

Молібден

4%

Амінокислоти

Рослинного походження

6

pH

1,2

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Mn 11
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
11%

Mn

Хелат марганцю

2%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

1,4%

Амінокислоти

Рослинного походження

3,5

pH

1,41

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono B 11
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
11%

B

Бор

5%

N

Азот загальний

1%

Амінокислоти

Рослинного походження

7,9

pH

1,37

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Yellow
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 25 кг
21%

N

Азот загальний

21%

P₂O₅

Фосфор

21%

K₂O

Калій

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Mn

Хелат марганцю

0,5%

Zn

Хелат цинку

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 71-79
Формування плодів та насіння

BBCH 71-79
Формування плодів та насіння

У даній макростадії відбувається ріст і формування плоду та насіння. Зародок і ендосперм збільшується у своїх розмірах. Розмір плоду та насіння (довжина є типовою для сорту та гібриду).

Слід зазначити, що можна впливати на масу та якість плоду та насіння за рахунок комплексних добрив, кальцію та мікроелементів. Плід формується із зав’язі маточки після запліднення і є характерною ознакою квіткової рослини. Різке посилення поділу клітин зав’язі спостерігається після запилення. Потім наступає фаза розтягування клітин. Характер росту знаходиться у тісній залежності від типу плоду. Після запилення поділ клітин ще деякий час продовжується. Подальше збільшення розмірів іде за рахунок розтягування.

Запліднена яйцеклітина, ендосперм і насіння, що розвиваються, мають сильний контролюючий вплив на ріст плодів. Так, недорозвинене насіння в силу певних причин служить причиною передчасного опадання плодів. Нерівномірний розвиток насіння приводить до деформації плодів.

Wonder Leaf Mono Ca 14
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
14%

CaO

Кальцій

8%

N

Азот загальний

2%

MgO

Магній

3

pH

1,43

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono P 30
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
30%

P₂O₅

Фосфор

4%

N

Азот загальний

0,5%

B

Бор

0,5%

Zn

Хелат цинку

1%

Амінокислоти

Рослинного походження

4%

Органічні кислоти

3,5

pH

1,37

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono B 11
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
11%

B

Бор

5%

N

Азот загальний

1%

Амінокислоти

Рослинного походження

7,9

pH

1,37

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Овочівництво  – це вид рослинництва, призначений переважно для споживання людиною їстівних частин культури, таких як пагони, листя, плоди та коріння. За споживчою частиною врожаю овочі поділяють на такі групи:

 •       Листові (салат, капуста, шпинат)
 •       Фруктові (перець, огірок, помідор)
 •       Коренеплоди (морква, редька, батат)
 •       Цибулинні (часник, цибуля, фенхель)
 •       Квіткові (артишок, цвітна капуста, броколі)

Світове виробництво овочевих культур стабільно зростає в останні роки.

Незважаючи на те, що овочівництво є трудомістким заняттям, воно дуже популярно серед фермерів як  високорентабельна галузь господарства . Секрет рентабельності овочівництва полягає у високій ринковій ціні культури, а також у високому попиті на овочі протягом усього року.

Крім того, вирощування овочів є переважною сільськогосподарською практикою в країнах, що розвиваються, і в країнах з нестачею продовольства. Оскільки овочі багаті вітамінами, мінералами та клітковиною, вони відіграють  важливу роль у харчуванні людей та тварин.

Насправді, не маючи необхідного обсягу знань у галузі овочівництва, важко досягти успіху. Звичайно, перше і основне – знати, чого потребує ґрунт чи сама рослина, а вже потім приступати до вибору добрив. Зважаючи на широке різноманіття присутніх на ринку добрив, це досить непросте завдання. Тож спробуємо у доступній формі розповісти про основи правильного застосування спектру речовин для живлення рослин разом з Wonder.

Макроелементи – це хімічні елементи, які рослина засвоює з різних джерел для побудови маси врожаю у кількостях, що вимірюються десятками та сотнями кілограмів. До них відносяться: вуглець, водень, кисень. За допомогою системи удобрення макроелементами першого порядку – азотом, фосфором, калієм – можна забезпечити комфортні умови живлення рослин. 

Wonder Leaf Blue (N:10, P:53, K:10, Zn:2);

Wonder Leaf Violet (N:30, P:10, K:10, SO3:15, Mo:15);

Wonder Leaf Yellow (N:21, P:21, K:21, Zn, Cu, Mn:0,5);

Wonder Leaf Mono P30 (P:30, N:4, B:0,5, Zn:0,5, Ак:1);

Wonder Leaf Wonder Macro (N:10, P:10, K:10, MgO:0,5, Ак: 3).

Рівень забезпечення макроелементами іншого порядку, або мезоелементи – кальцієм, магнієм, сіркою – також піддається регулюванню за допомогою удобрення.

Wonder Leaf MgS 16-32 (MgO:16, SO3:32, Mn:0,007);

Wonder Leaf Mono Ca 14 (CaO:14, N:8, MgO:2, w/w%).

Мікроелементи – це хімічні елементи, кількість засвоєння яких урожаєм коливається в межах від кількох кілограмів до кількох десятків грамів. До них належать: бор, залізо, марганець, мідь, молібден, цинк. До цієї групи відносять також кремній, кобальт, селен. Їх ефективність як елементів живлення та для отримання «здорових» за хімічним складом продуктів харчування та кормів для тварин може виявлятися в районах, де їх вміст у ґрунтах недостатній. 

Wonder Leaf Mono B 11 (B:11, N:5, Ак:1, w/w%);

Wonder Leaf Mono B120 (B:9, w/w%);

Wonder Leaf Mono Cu 6 (Cu:6, N:5, SO3:7, Ак:2,5, w/w%);

Wonder Leaf Mono Mn 11 (Mn:11, N:2, SO3:10, Ак:1,4%);

Wonder Leaf Mono Zn 8 (Zn:8, N:5, SO3:10, Ак:2,5%);

Wonder Leaf Mono Fe 10 (Fe:8,8; N:4,4; SO3:12; w/w%);

Wonder Leaf Mono Mo 3 (Mo:3; N:3; B:0,5; Zn:0,5; Ак:4,3%);

Wonder Leaf Wonder Micro (N:4; MgO:4; SO3:10; B,Cu,Zn:0,5; Fe:0,6; Mn:0,9; Ак:5,2, w/w%).

У міру інтенсифікації галузі овочівництва у зв’язку з підвищенням рівня врожаю за рахунок виведення нових високоврожайних сортів та гібридів, потреба рослин у них зростає. Джерелами надходження у ґрунт є: органічні та мінеральні удобрення. 

Останнім часом проблему забезпечення рослин потрібними мікроелементами успішно вирішують за допомогою позакоренного підживлення спеціальними удобреннями. На ринку присутня велика кількість таких добрив, і тут іноді навіть професіоналу без детального ознайомлення важко зробити вибір. Якщо виникають питання по живленню рослин, компанія Wonder надає таку безкоштовну послугу, а саме агроном 24/7 або напишіть лист на пошту: info@wonder-corporation.com. Спробуємо вибудувати певні параметри оцінки, за якими можна зробити вибір.

 За фізичним станом добрива можуть бути у вигляді рідин, кристалів, гранул, а також мікрогранул для внесення під посів чи посадку рослин. Більш важливим буде знання, у формі яких сполук перебувають елементи живлення.

Якщо це солі, розчинені у воді – рівень засвоєння низький, можлива взаємодія навіть з водою, яку заливають у оприскувач, не кажучи про інші компоненти, наприклад, фунгіциди чи інсектициди. Можливі негативні наслідки: зниження ефективності супутніх речовин, присутніх у баковій суміші оприскувача, а також опіки рослин.

Органо-мінеральні сполуки відзначаються найвищим рівнем доступності, але недоліки ті ж, що і для попередньої групи.

Хелати,   на відміну від розчинів солей та органо-мінеральних сполук, мають найвищі показники стійкості та рівня засвоєння елементів живлення. Для цього класу сполук важливо знати повноту хелатування чи наявність інших класів сполук, оскільки від цього залежить їх ефективність при застосуванні.

Wonder Leaf  Mono Zn 8 (Zn:8, N:5, SO3:10, Ак:2,5%);

Wonder Leaf Mono Cu 6 (Cu:6, N:5, SO3:7, Ак:2,5, Ок:2);

Wonder Leaf Mono Mn 11 (Mn:11, N:2, SO3:10, Ак:1,4%);

Wonder Leaf Mono Fe 10 (Fe:8,8; N:4,4; SO3:12; w/w%).

Важливим показником якості є вміст елементів живлення у перерахунку г/л.

Крім цього важливо знати, в якій формі сполуки перебувають у добриві. Від цього залежить швидкість і кількість засвоєння, а відповідно і ефект. 

Окремо слід виділити групу композицій із вмістом біологічно активних речовин різної природи.

Композиції з вмістом амінокислот. Науково доведено, що амінокислоти, як і розчини з вмістом елементів живлення, здатні проникати через листки і засвоюватися. Амінокислоти – похідні карбонових кислот, у вуглеводневому радикалі яких один або кілька атомів гідрогену заміщені на аміногрупу. Залежно від природи вуглеводневого радикалу розрізняють аліфатичні та ароматичні амінокислоти. Найбільше значення мають амінокислоти аліфатичного ряду, які, зокрема, входять до складу білків. Роль амінокислот у підживленні рослин багатогранна. Вони, зокрема, дозволяють рослинам швидко подолати стрес, сприяють кращому протіканню процесу цвітіння та запилення. Для амінокислот властиве явище оптичної ізомерії. Від того, що це L- чи D-ізомер, залежить засвоєння рослинами. L-ізомери легко і швидко засвоюються рослиною і таким чином виявляють антистресову дію.

Wonder Leaf Amino 43 (Ак – 43%, w/w%);

Wonder Leaf Orange (Ак – 18% + МЕ);

Wonder Leaf Green (Ак – 15% + МЕ).

Полісахариди – джерело швидкодоступної енергії та складова для синтезу інших сполук.

Фітогормони – хімічні речовини, що виробляються в рослинах і регулюють їх зростання та розвиток. Утворюються головним чином у тканинах, що активно зростають, на верхівках коренів та стебел. До агрономічно важливих груп фітогормонів відносять ауксини, гібереліні та цитокініни. Широко застосовуються в композиціях для обробки насіння перед сівбою, кореневої системи – перед висадженням, для підживлення по рослинах.

Що стосується живлення провідних овочевих культур, скажімо, огірка, то він краще росте на ґрунтах легкого та середнього гранулометричного складу, які мають оптимальний баланс водно-повітряного режиму. Оптимальний рівень кислотності ґрунту при вирощуванні огірків – від слабо кислого до нейтрального. З урожаєм огірків з ґрунту «виноситися» порівняно невелика кількість елементів мінерального живлення, але, зважаючи на відносно короткий період вегетації культури, її слід вважати вимогливою до родючості ґрунту. У системі удобрення огірків надзвичайне місце належить основному удобренню.

Огірки позитивно реагують на внесення свіжого гною в нормі 40-60 т/га. Культура краще реагує саме на свіжий гній, який служить джерелом СО2 і таким чином сприяє підвищенню продуктивності культури. Норма мінеральних добрив залежить від типу ґрунту, наявності у ньому поживних речовин, норми гною та запланованої врожайності. Більш високі норми азотних добрив призводять до нагромадження в огірках нітратів.На посівах огірків ефективні позакореневі підживлення. Підживлення проводять кілька разів на сезон, починаючи від фази чотирьох справжніх листків (ВВСН 14). До настання масового плодоношення і найбільш інтенсивного наростання врожаю має закінчитися нагромадження рослинами достатньої кількості мінеральних речовин, необхідних для формування високого врожаю.

Тому нестача поживних речовин у початковий період особливо негативно відбивається на продуктивності рослин. Забезпечення огірків елементами живлення має бути достатнім з ранніх стадій вегетації та протягом усього вегетаційного періоду. Поживні речовини, які накопичуються у вегетативних органах, потім спрямовуються на формування плодів. Найбільш чутливі огірки до нестачі калію, а також марганцю та молібдену. Більш ефективними є позакореневі підживлення огірків у поєднанні з поливами.

Для нормального зростання, розвитку та отримання максимальної врожайності плодів помідора велике значення має оптимальне мінеральне живлення рослин. Разом з тим рослини помідора реагують на умови ґрунтового живлення протягом вегетаційного періоду по-різному. Так, молоді рослини на формування одиниці сухої речовини потребують у 3-5 разів більше мінеральних речовин, ніж дорослі. Тому для вирощування розсади готують збагачену поживну суміш.

Поряд із повним забезпеченням рослин поживними речовинами належне увагу необхідно приділяти і їх співвідношенню. Адже в розсадний період рослини помідора інтенсивно споживають фосфор і калій, а після висаджування на постійне місце вирощування – азот. Тому для отримання високоякісної розсади рослини посилено підживлюють фосфорно-калійними добривами на тлі помірних доз азоту.

Після висаджування розсади у відкритий ґрунт дози азоту збільшують до рівня фосфорно-калійного живлення. У подальшому (до утворення плодів на першій китиці) рослини помідора потребують помірного азотного живлення та посиленого фосфорного. У період формування плодів (ВВСН 71-79) на перших трьох китицях для помідора необхідне посилене азотне живлення з Wonder Leaf Violet (N:30, P:10, K:10, SO3:15, Mo:15), а при їх дозріванні – калійні з Wonder Leaf Red (N:10, P:20, K:30, SO3:15, B2O3:2).

Середній винос з урожаєм 10 тонн продукції становить: азоту – 33 кг, фосфору – 13,0, калію – 45,3, кальцію – 44, магнію – 8 кг. Незважаючи на те, що помідор виносити з ґрунту фосфору в 2,9 рази менше, ніж азоту, і в 4 рази менше, ніж калію, він швидко реагує на його нестачу, особливо в розсадний період і під час формування репродуктивних органів. При нестачі фосфору ріст рослин уповільнюється і навіть припиняється, листки стають вузькими, сіруватого кольору, а стебло та черешки набувають антоціанного забарвлення. При цьому утворення зав’язі та дозрівання плодів затримується. Нестача калію в ґрунті спричиняє припинення росту стебел, рослини підсихають, на краях листків з’являються жовто-коричневі плями, після чого вони закручуються всередину та засихають.

На врожайності рослин помідора негативно позначається як нестача, так і надлишок азоту. При нестачі його ріст стебел і листків припиняється, рослини набувають світло-зеленого окрасу, листки жовтіють і завчасно опадають. Це затримує розвиток рослин, знижує врожай та погіршує його якість. Надлишок азоту в ґрунті затримує дозрівання плодів, знижує стійкість рослин помідора проти хвороб.

Порівняно з іншими овочевими культурами капуста виносити з урожаєм найбільше кількість поживних речовин, тому вона вибаглива до родючості ґрунту і добре реагує на внесення добрив. На початку росту рослини споживають більше азоту, а під час формування головки – калію та фосфору. Надлишок азоту при недостатній кількості фосфору і калію в ґрунті призводить до утворення рихлих головок низької якості. Гній на плодородних чорноземах застосовують з розрахунку 20-30, на інших, менш плодородних типах – 30-40 т/га. Норма компоста – 40-50 т/га. Норми мінеральних добрив визначають з урахуванням забезпеченості ґрунту елементами живлення, коефіцієнта їх використання та запланованого врожаю.

Залежно від групи стиглості вирощуваних сортів та вмісту поживних речовин у ґрунті під капусту рекомендуються такі норми удобрень: під ранню – N 90-140; Р90; К60, під середню – N 100; Р 90; К100 та пізню – N120-160; P150; K160

Для капусти білокачанної характерні критичні та періоди максимального поглинання елементів живлення. У перші фази зростання і розвитку капуста засвоює близько 10% азоту, 7% фосфору та 7,5% калію. Основну кількість поживних речовин рослини засвоюють з ґрунту протягом фази утворення головки, яка триває 40 – 50 діб, за цю годину культура використовує 80% азоту, 86% фосфору та 84% калію від загального виносу.

Капуста досить чутлива до нестачі мезоелементів – сірки, магнію та кальцію. Важливо також забезпечити рослини капусти ключовими мікроелементами – молібденом, бором та залізом.

Таким чином, щоб зробити правильний вибір та отримати очікуваний результат, необхідно прораховувати ефекти від тих чи інших сполук.

Показати

Цікавлять умови співпраці

Партнери — це наші клієнти та постачальники, про яких ми піклуємось і які визначають наш шлях.

+38 067 0000 304 info@wonder-corporation.com ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК