Рекомендації для позакорневого живлення сої (бобових)

Рекомендації та норми внесення добрив для сої (бобових)

 • Для точного визначення та прорахунку необхідної кількості внесення добрив рекомендується провести агрохімічний аналіз ґрунту з огляду на плановані показники врожайності.
 • Рекомендуємо обговорити з Вашим регіональним менеджером

BBCH 00
Обробка насіння

BBCH 13-19
3 та більше справжніх листків

BBCH 21-29
Утворення гілкування

BBCH 31-39
Подовження стебла

BBCH 51-59
Бутонізація

BBCH 00
Обробка насіння

BBCH 00
Обробка насіння

У даній макростадії потрібно звернути увагу на схожість насіння. Схожість на сортовому рівні – 60-80%, схожість на рівні гібридів – 92-98%. На польову схожість впливають такі фактори, як підбір високоякісного посівного матеріалу, якісно підготовлене насіннєве ложе, техніка висівання, обробка насіння мікроелементами та сприятливі погодні умови.

Проростання – це початок розвитку рослин. Тривалість його починається з стану спокою до появи сходів, тобто до появи на поверхні ґрунту оболонки першого листка з пагоном. У процесі проростання насіння, вода поглинається ембріоном, що призводить до регідратації та розширення клітин. Незабаром, після початку поглинання води, або всмоктування, швидкість дихання збільшується, і відновлюються різні метаболічні процеси, призупинені або значно знижені в період спокою. Ці події пов’язані зі структурними змінами в органелах (мембранних тілах, що відповідають за обмін речовин), у клітинах ембріона.

Оскільки запасні матеріали частково перебувають у нерозчинній формі, а саме у вигляді крохмальних зерен, білкових гранул, ліпідних крапель тощо, то більша частина раннього метаболізму проростків пов’язана з мобілізацією цих матеріалів і доставкою або переміщенням продуктів до активних ділянок. Запаси поза ембріоном перетравлюються ферментами, що виділяються ембріоном, а в деяких випадках також спеціальними клітинами ендосперму.

Активний ріст зародка, за винятком набряку, що виникає в результаті, зазвичай починається з появи первинного кореня, відомого як корінь з насіння, хоча у деяких видів (наприклад кокос) першим з’являється пагін або перун. Ранній ріст залежить в основному від розширення клітини, але протягом короткого часу поділ клітини починається в корінці та молодому пагоні, а потім ріст і подальше формування органів (органогенез) засновані на звичайній комбінації збільшення кількості клітин і збільшення окремих клітин.

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 13-19
3 та більше справжніх листків

BBCH 13-19
3 та більше справжніх листків

У даній макростадії відбувається розвиток від першого справжнього листа і продовжується до 9 і більше справжніх листків. На даному етапі закладаються зачаткові стеблові вузли і міжвузлля. Рослині необхідні достатні запаси таких макроелементів, як фосфор та калій. За впливу навколишнього та антропогенного середовища необхідне внесення амінокислот для усунення їх.

Листки беруть початок на боках верхівки пагона. Місцева концентрація клітинних поділів знаменує собою самий початок листка; ці клітини потім збільшуються, утворюючи структуру у формі сосків, яка називається опорою листя. Клітини опори листка можуть бути отримані з оболонки або з оболонок і корпусу. Після цього опора стає все більш і більш сплощеною в поперечній площині за рахунок латерально орієнтованих поділів клітин і подальшого розширення з обох боків.

Зони поділу – це крайові меристеми, завдяки діяльності яких лист набуває свою пластинчасту форму. У кожній меристемі існує зовнішній масив клітин, або крайові ініціали, що сприяють епідермальним шарам шляхом тривалого поділу. Клітини нижче, які є субмаргінальними ініціалами, забезпечують тканину внутрішньої частини листка. Зазвичай певна кількість клітинних шарів визначається в мезофілі (паренхімі між епідермальними шарами листя).

Поділ клітини не обмежується областю крайових меристем, а продовжується по всьому листу в кожному з шарів, завжди в одній площині, доки не наблизиться остаточний номер клітини. Потім швидкість зменшується, припиняючись у різних шарах у різний час. Поділи зазвичай закінчуються спочатку в епідермісі, потім у нижніх шарах мезофілу листа.

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Mo 3
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
3%

Mo

Молібден

3%

N

Азот загальний

0,5%

B

Бор

0,5%

Zn

Хелат цинку

4,3%

Амінокислоти

Рослинного походження

15%

Органічні кислоти

3,8

pH

1,15

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Zn 8
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
8%

Zn

Хелат цинку

5%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

2,5%

Амінокислоти

Рослинного походження

8%

Органічні кислоти

3,9

pH

1,33

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Amino 43
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
43%

Амінокислоти

Рослинного походження

6,7

pH

1,15

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono P 30
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
30%

P₂O₅

Фосфор

4%

N

Азот загальний

0,5%

B

Бор

0,5%

Zn

Хелат цинку

1%

Амінокислоти

Рослинного походження

4%

Органічні кислоти

3,5

pH

1,37

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 21-29
Утворення гілкування

BBCH 21-29
Утворення гілкування

У даній макростадії відбувається диференціація головної осі зародкового суцвіття. Визначається кількість квіток.

У період інтенсивного розвитку від фази формування бічних пагонів/кущення до фази цвітіння необхідно достатні запаси: макро-, мезо- та мікроелементів для повноцінного розвитку усіх органів рослин.

Пагони більшості судинних рослин розгалужуються відповідно до послідовного плану, причому кожна нова вісь виникає під кутом між листом і стеблом, тобто в пазуха листка . У деяких рослин бруньки можуть утворюватися також із старших частин пагона або кореня, віддалених від головних верхівок; ці бруньки, названі придатковими, не відповідають загальному плану.

Верхівка бічного пагона починається на боках головної верхівки, але на деякій відстані нижче точки появи зачатку наймолодшого листка. Як і в походженні листка, зазвичай зовнішні клітинні шари сприяють поверхневим тканинам нової верхівки, підтримуючи послідовний шаблон поділів. У деяких видів швидко утворюється оболонка з більш ніж одного клітинного шару, так що нова верхівка виглядає як мініатюрна версія основного.

Альтернативно, диференціація може не стати очевидною, доки не буде досягнуто нового початкового стану значну масу. У всіх випадках нова верхівка повинна досягти мінімального об’єму, перш ніж, у свою чергу, зможе почати формувати власні бічні зачатки та організовувати справжні пазушні бруньки. При досягненні цього обсягу з’являється зональність. Як і в головній верхівці, утворення нових зачатків пов’язане з кільцевою зоною.

З цього моменту розвиток бічного пагона такий самий, як і розвиток головного пагона, за винятком того, що зростання може бути не таким швидким, оскільки головна верхівка, або провідна брунька, домінує та поглинає більшу частину доступних поживних речовин. Ранній ріст пазушної бруньки йде досить енергійно, поки не утвориться певна кількість зачатків листків; потім верхівкова активність сповільнюється.

Поділ клітини поступово припиняється, а з ним і пов’язані з ним синтези; таким чином не відбувається збільшення ДНК ядер меристеми після останнього поділу. Брунька, по суті, переходить у стан спокою , навіть якщо зовнішні умови для зростання є сприятливими. Це явище відоме як корелятивне пригнічення бруньок, оскільки воно визначається активністю провідної бруньки пагона. Якщо провідну бруньку видаляють, загальмовані бічні бруньки відновлюють ріст, а разом з ним і пов’язані з ним синтези.

Wonder Leaf Wonder Macro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
10%

N

Азот загальний

10%

P₂O₅

Фосфор

10%

K₂O

Калій

0,5%

MgO

Магній

3%

Амінокислоти

Рослинного походження

1%

Органічні кислоти

4,3

pH

1,25

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Mo 3
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
3%

Mo

Молібден

3%

N

Азот загальний

0,5%

B

Бор

0,5%

Zn

Хелат цинку

4,3%

Амінокислоти

Рослинного походження

15%

Органічні кислоти

3,8

pH

1,15

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Zn 8
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
8%

Zn

Хелат цинку

5%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

2,5%

Амінокислоти

Рослинного походження

8%

Органічні кислоти

3,9

pH

1,33

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Amino 43
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
43%

Амінокислоти

Рослинного походження

6,7

pH

1,15

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 31-39
Подовження стебла

BBCH 31-39
Подовження стебла

У даній макростадії відбувається утворення конусів наростання другого порядку, формується наявна кількість квіток у суцвітті із закладанням покривних органів квітки, здійснюється формування пиляків (мікроспорогенез) та приймочок (мегаспорогенез), також відбувається формування більшої кількості синхронно розвинених продуктивних стебел. Разом з тим, проходить інтенсивний ріст органів у довжину, формування яйцеклітин та пилкових зерен.

Внесення азотних та фосфорних добрив може збільшити кількість квіток у суцвітті. Хоча структурна організація судинної рослини порівняно нещільна, розвиток різних частин добре скоординований. Контроль залежить від руху хімічних речовин, включаючи як поживні речовини, так і гормони. Прикладом кореляції є ріст пагона і кореня. Збільшення антенної частини супроводжується підвищеною потребою у воді, мінералах та механічній підтримці, які задовольняються скоординованим зростанням кореневої системи. Мабуть, кілька факторів стосуються контролю, оскільки пагін і корінь впливають один на одного взаємно.

Корінь залежить від пагона для отримання органічних поживних речовин, так само як пагін залежить від кореня для води та неорганічних поживних речовин, і, таким чином, потік звичайних поживних речовин повинен відігравати певну роль. Однак більш конкретний контроль може бути забезпечений постачанням поживних речовин, необхідних у дуже малих кількостях. Корінь залежить від пагона для певних вітамінів, і зміна постачання, що відображає метаболічний стан надземних частин, також може впливати на ріст коренів.

Крім того, гормональні фактори, що впливають на поділ клітин, переходять вгору від кореня до стебла; точна роль гормонів ще не встановлена з упевненістю, тобто вони можуть бути одним із способів, за допомогою якого коренева система може впливати на активність верхівки пагона. Контроль вторинного потовщення є ще одним важливим прикладом кореляції зростання. Зі збільшенням розміру системи пагонів потреба як у більшій механічній підтримці, так і в посиленні транспортування води, мінералів і елементів задовольняється збільшенням обхвату стебла за рахунок діяльності судинного камбію.

Як правило, камбій дерев у помірних зонах найбільш активний навесні, коли розпускаються бруньки і розростаються пагони, створюючи потребу в поживних речовинах. Поділ клітини починається на кожному пагоні, а потім поширюється від нього. Кінцева брунька стимулює камбій до швидкого поділу завдяки дії двох груп рослинних гормонів: ауксини і гібереліни.

Інгібування бічних бруньок є ще одним прикладом корельованої реакції росту та ілюструє реакцію, протилежну тій, що відбувається при контролі камбіальної активності. Бічні бруньки загалом пригнічуються , оскільки пазушні пагони ростуть повільніше або не ростуть зовсім, тоді як кінцева брунька активна. Це так зване апікальне домінування відповідає за характерну одиницю росту стовбура спостерігається у багатьох хвойних і трав’янистих рослин, таких як мальва. Більш слабке домінування призводить до форми з багаторазовим розгалуженням. Той факт, що бічні, або пазушні, бруньки стають активнішими, коли кінцеву бруньку видаляють, свідчить про гормональний контроль. Потік ауксину з верхівки пагона частково відповідає за інгібування пазушних бруньок. Поживний статус рослини також відіграє певну роль, верхівкове домінування є найсильнішим, коли мінеральне забезпечення та освітлення недостатні. Оскільки пазушні бруньки звільняються від гальмування при обробці речовинами, що стимулюють поділ клітин (цитокініни), було припущено, що ці речовини також беруть участь у регуляції активності пахвових бруньок.

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Yellow
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 25 кг
21%

N

Азот загальний

21%

P₂O₅

Фосфор

21%

K₂O

Калій

0,5%

Cu

Хелат міді (EDTA)

0,5%

Mn

Хелат марганцю (EDTA)

0,5%

Zn

Хелат цинку (EDTA)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Red
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 25 кг
10%

N

Азот загальний

20%

P₂O₅

Фосфор

30%

K₂O

Калій

15%

SO₃

Сірка

2%

B₂O₃

Бор загальний

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf MgS 25-50
 • Форма: Кристалічна
 • Пакування: 20 кг
25%

MgO

Магній водорозчинний

50%

SO₃

Сірка водорозчинна

0,03%

Mn

Марганець водорозчинний

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf MgS 16-32
 • Форма: Кристалічна
 • Пакування: 25 кг
16%

MgO

Магній водорозчинний

32%

SO₃

Сірка водорозчинна

0,007%

Mn

Марганець водорозчинний

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 51-59
Бутонізація

BBCH 51-59
Бутонізація

У даній макростадії відбувається завершення процесів формування всіх органів суцвіття квітки, розвиток із зачатків квіток аж до їх розкриття. Продовжує рости найбільше верхнє міжвузля. Відбувається внесення комплексних добрив з акцентом на азот та такий мікроелемнт, як цинк.

З точки зору розвитку, квітку можна розглядати як вісь пагона детермінованого росту, при цьому бічні члени займають ділянки листків , які диференціюються як квіткові органи — чашолистки, пелюстки, тичинки і маточки. При переході до цвітіння стебловерхівка зазнає характерних змін, найбільш помітними з яких є форма верхівкової області, яка пов’язана з типом структури, яка має бути сформована,  незалежно від того, чи то окрема квітка, як у тюльпана, чи гроно квіток (суцвіття ), як у бузку .

Область поділу клітини поширюється на всю верхівку, і вміст РНК кінцевих клітин збільшується. Коли утворюється одна квітка, бічні зачатки з’являються все вище і вище на боках верхівкового купола, і вся верхівка поглинається в процесі, після чого верхівковий ріст припиняється.

Соя – високобілкова культура. Зерно містить 33-42% білка і 17-20% жиру. При вирощуванні сої велике значення має оптимальне живлення з початку розвитку до кінця вегетації.

Потреба в елементах живлення визначається біологічними особливостями сої. На початку вегетації вона розвивається повільно. Від появи сходів до цвітіння їй потрібно небагато елементів живлення: 18% азоту, 15% фосфору і 25% калію. За наближення фази цвітіння вимоги культури до умов живлення зростають. У період від цвітіння до масового наливання бобів у сої найбільша потреба в елементах живлення: вона поглинає їх на 65% загального виносу врожаєм. Упродовж вегетації вміст азоту в рослинах сої майже не змінюється, а вміст фосфору поступово зростає. Найвищий вміст калію спостерігається у період цвітіння. Порівняно з іншими культурами соя з урожаєм виносить багато азоту. На утворення 1 т зерна і відповідної маси соломи з ґрунту виноситься 70-75 кг азоту, 18-20 кг фосфору, 20-25 кг калію.

Соя, як і горох, 50-60% потреби в азоті задовольняє в результаті його фіксації з атмосфери. Фіксація азоту починається через 3-4 тижні після сівби і триває до достигання насіння. Проте на перших етапах росту й розвитку рослини не спроможні повністю забезпечити себе азотом. Тому (особливо в холодні затяжні весни) культура потребує додаткового азотного живлення. Звідси її позитивна реакція на внесення органічних і мінеральних добрив.

Соя на початку вегетації розвивається повільно, коренева система ще слабка, і особливе значення для формування майбутнього врожаю має позакореневе підживлення сумішами мікроелементів. Технологія підживлення сої ґрунтується на позакореневій обробці в критичні етапи росту, коли спостерігається найбільша потреба в елементах живлення.

Для сої найважливішими мікроелементами є бор, молібден, магній, цинк та мідь.

Добрива, що містять бор: Wonder Leaf Mono B 11 (B-11%), або Wonder Leaf Mono B 120 (B-9%), або Wonder Leaf Pink (B-20%) покращують надходження азоту в рослину (приріст урожаю від внесення бору – 2-4 ц/га). Він істотно впливає на вуглеводний і білковий обмін та інші біохімічні процеси в рослинах. За його нестачі порушується перехід вуглеводів і крохмалю із листків в інші органи, внаслідок чого гальмується процес фотосинтезу, коренева система недостатньо забезпечується вуглеводами, через що погіршується її розвиток. Бор відіграє важливу роль у розвитку репродуктивних органів. Він майже не пересувається з нижньої частини рослини до точки росту, тобто не піддається повторному використанню. Цей мікроелемент підвищує посухостійкість і солестійкість рослин. Нестача бору посилюється за надмірного внесення калійних добрив і вапна. Борне голодування супроводжується порушенням вуглеводного і білкового обміну.

Wonder Leaf Mono Mo 3 (Mo-3%) складова частина ферментів нітратредуктаз, які беруть участь у відновленні нітратів до аміаку в клітинах коренів і листків. Якщо цього елемента не вистачає, в тканинах рослин накопичується багато нітратів, їх відновлення затримується, внаслідок чого порушується перебіг азотного обміну, тому після внесення нітратних добрив потреба рослин у молібдені значно вища, ніж після використання аміачних добрив. Крім того, під впливом молібдену аміак інтенсивніше поглинається рослиною для утворення амінокислот і білків.

Молібден бере участь в окисно-відновних реакціях і відіграє важливу роль у перенесенні електронів від субстрату, який окислюється, до речовини, яка відновлюється. Також цей елемент задіяний у вуглеводному обміні та обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу, поліпшує живлення рослин кальцієм, засвоєння заліза. Особливо ефективним є застосування молібдену на кислих ґрунтах.

Магній у складі Wonder Leaf MgS 16-32 (MgO-16, SO3- 32, Mn-0,007 w/w %) входить до складу основного пігменту зеленого листя – хлорофілу. Магній підтримує структуру рибосом, зв’язуючи РНК і білок. Велика і мала субодиниці рибосом взаємодіють разом лише в присутності магнію, який також потрібен для формування полісом і активації амінокислот. Тому за нестачі магнію, а тим більше за його відсутності синтез білка не відбувається. Магній є активатором багатьох ферментів. Важливою його особливістю є те, що він зв’язує фермент із субстратом за типом хелатного зв’язку (клещнеподібний зв’язок між органічною речовиною і катіоном). Так, приєднуючись до пірофосфатної групи, магній зв’язує АТФ з відповідними ферментами. У зв’язку із цим усі реакції, що включають перенесення фосфатної групи (більшість реакцій синтезу, а також чимало реакцій енергетичного обміну), вимагають присутності магнію. Цей елемент активує такі ферменти, як ДНК-і РНК-полімерази, аденозинтрифосфатазу, глютаматсинтетазу; ферменти, що каталізують перенесення карбоксильної групи, – реакції карбоксилювання і декарбоксилювання; ферменти гліколізу і циклу Кребса, молочнокислого і спиртового бродіння. У низці випадків вплив магнію на ферменти полягає в тому, що він взаємодіє з продуктами реакції, порушуючи рівновагу в бік їх утворення. Магній може також інактивувати ряд інгібіторів ферментативних реакцій.

Wonder Leaf Mono Zn 8 (хелат Zn-8%) впливає на загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин. Відіграє велику роль в окисно-відновних реакціях дихання, регулюванні синтезу АТФ, обміні ауксинів і РНК.

Цинк позитивно впливає на жаростійкість рослин і формування насінин в умовах суховіїв, також сприяє накопиченню у квітках органічних кислот, які виступають захисними речовинами. Крім того, цей елемент підвищує холодостійкість рослин.

За нестачі цинку порушується синтез білка і його вміст у рослинах зменшується. Це пояснюється тим, що через його брак у рослинах накопичуються аміди та амінокислоти, тобто розчинні азотні сполуки. Перешкоджають засвоєнню цинку високі норми фосфору і вапна, низька температура ґрунту.

Задля того, аби уникнути дефіциту цинку в сої, ми рекомендуємо застосовувати добриво Wonder Leaf Blue. Норма внесення – 2-3 кг/га. 

Wonder Leaf Mono Cu 6 (хелат Cu-6%) входить до складу окиснювальних ферментів (поліфенолоксидази, аскорбіноксидази, лактази, дегідрогенази), які мають велике значення в окиснювальних процесах, що відбуваються в рослинах. Цей елемент посилює інтенсивність дихання рослин.

Недостатня кількість міді в рослинах знижує активність процесів синтезу та призводить до накопичення розчинних вуглеводів, амінокислот та інших продуктів розкладання складних органічних речовин. Елемент відіграє важливу роль і в процесах фотосинтезу: надає хлорофілу більшої стійкості. Характерною особливістю міді є те, що вона підвищує стійкість рослин до грибкових і бактеріальних захворювань. За нестачі цього елемента гальмується ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу. Нестача міді має місце за вапнування ґрунтів, високих температур ґрунту та повітря.

Найбільш критичними в розвитку сої є фази 3-4 трійчасті листки (ВВСН 13-14), бутонізації (ВВСН 51-59) та формування бобів (ВВСН 71-79). При застосуванні позакореневих підживлень у дві перші фази можна вплинути на формування врожаю, а при позакореневому підживленні у фазу формування й наливу бобів можна покращити якість зерна – збільшити кількість білка й олії.

Першим важливим етапом у розвитку сої є фаза 3-4 трійчасті листки (ВВСН 13-14). Застосування в цей період листкових підживлень комплексами макро- і мікроелементів у доступній рослинам формі:

 • Кристалічні:
 1. Wonder Leaf Blue (N:P:K-10:53:10 + хелату Zn-2, w/w %);
 2. Wonder Leaf Red (N:P:K-10:20:30 + B-2, w/w %);
 3. Wonder Leaf Yellow (N:P:K-21:21:21 + хелати: Cu-0,5, Mn-0,5, Zn-0,5, w/w %);
 4. Wonder Leaf Violet (N:P:K-30:10:10 + SO3-15, Mo-0,5, w/w %).
 • Рідкі:
 1. Wonder Leaf Wonder Macro (N:P:K-10:10:10 + MgO-0,5, амінокислоти-3, органічні кислоти-1, w/w %).

Внесення біостимуляторів на основі амінокислот, фітогормонів, стероїдів та вітамінів дасть змогу оптимізувати основні фізіологічні процеси, стимулювати фотосинтез та розвиток кореневої системи, посилити використання рослинами елементів живлення з ґрунту, допоможуть Wonder Leaf Amino 43 (амінокислоти рослинного походження-43%, w/w %) та Wonder Leaf Green (амінокислоти рослинного походження-15% + формула МЕ розроблена для дводольної групи, w/w %)

Активувати діяльність бульбочкових бактерій. Варто відзначити, що внесення молібдену Wonder Leaf Mono Mo 3 (Mo-3%), який прискорює засвоєння азоту, на цьому етапі є дієвим прийомом підвищення продуктивності сої, оскільки закладаються зачатки бічних пагонів та суцвіть. Усі ці процеси проходять інтенсивніше, коли рослина здатна засвоїти максимальну кількість азоту, фосфору й калію. Через вплив різних негативних факторів засвоєння уповільнюється, однак знівелювати вплив біотичних і абіотичних чинників можна шляхом своєчасного внесення комплексів мікроелементів по листку.

У період бутонізації та цвітіння (ВВСН 51-69) симбіотична діяльність посіву сої досягає максимуму. Рослини максимально забезпечені азотом, однак у цей час необхідно вносити бор Wonder Leaf Mono B 11 (B-11%), або Wonder Leaf Mono B 120 (B-9%), або Wonder Leaf Pink (B-20%) для стимулювання запилення та розвитку репродуктивних органів.

На пізніх етапах репродуктивного розвитку, у фазу формування бобів (ВВСН 71-79), у зв’язку з початком відтоку поживних речовин з листя в насіння соя різко знижує активність кореневої системи. Позакореневі підживлення в цей період подовжують строк функціонування фотосинтетичного апарату, сприяють накопиченню біомаси та, як результат, підвищенню врожайності.

Показати

Цікавлять умови співпраці

Партнери — це наші клієнти та постачальники, про яких ми піклуємось і які визначають наш шлях.

+38 067 0000 304 info@wonder-corporation.com ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК