Рекомендації для позакорневого живлення пшениці

Рекомендації та норми внесення добрив для зернових

 • Для точного визначення та прорахунку необхідної кількості внесення добрив рекомендуємо провести агрохімічний аналіз ґрунту враховуючи плановані показники врожайності
 • Особливості живлення рекомендуємо обговорити з Вашим регіональним менеджером

BBCH 00
Обробка насіння

BBCH 14-19
Розвиток листків

Період зимового анабіозу

BBCH 21-29
Кущення

BBCH 31-39
Подовження стебла

BBCH 51-59
Колосіння

BBCH 00
Обробка насіння

BBCH 00
Обробка насіння

У даній макростадії потрібно звернути увагу на схожість насіння. Схожість на сортовому рівні – 60-80%, на рівні гібридів – 92-98%. На польову схожість впливають такі фактори, як підбір високоякісного посівного матеріалу, якісно підготовлене насіннєве ложе, техніка висівання, обробка насіння мікроелементами та сприятливі погодні умови.

Проростання – це початок етапу розвитку рослин. Тривалість його починається з стану спокою до появи сходів, тобто до появи на поверхні ґрунту оболонки першого листка з пагоном. У процесі проростання насіння, вода поглинається ембріоном, що призводить до регідратації та розширення клітин. Незабаром, після початку поглинання води, або всмоктування, швидкість дихання збільшується, і відновлюються різні метаболічні процеси, які були призупинені або значно знижені в період спокою. Ці події пов’язані зі структурними змінами в органелах (мембранних тілах, що відповідають за обмін речовин) та у клітинах ембріона.

Оскільки запасні матеріали частково перебувають у нерозчинній формі, а саме у вигляді крохмальних зерен, білкових гранул, ліпідних крапель тощо, то більша частина раннього метаболізму проростків пов’язана з мобілізацією цих матеріалів і доставкою або переміщенням продуктів до активних ділянок. Запаси поза ембріоном перетравлюються ферментами , що виділяються ембріоном, а в деяких випадках також спеціальними клітинами ендосперму.

Активний ріст зародка, за винятком набряку, який виникає в результаті, зазвичай починається з появи первинного кореня, відомого як корінь з насіння, проте у деяких видів (наприклад кокос) першим з’являється пагін або перун. Ранній ріст залежить в основному від розширення клітини, але протягом короткого часу поділ клітини починається в корінці та молодому пагоні, а потім ріст і подальше формування органів (органогенез) засновані на звичайній комбінації збільшення кількості клітин і збільшення окремих клітин.

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 14-19
Розвиток листків

BBCH 14-19
Розвиток листків

У даній макростадії відбувається розвиток від першого справжнього листа і продовжується до 9 і більше справжніх листків. Закладаються зачаткові стеблові вузли і міжвузлля.

Рослині необхідні достатні запаси макроелементів таких, як фосфор та калій. За впливу навколишнього та антропогенного середовища необхідне застосування внесення амінокислот для усунення їх.

Листки беруть початок на боках верхівки пагона. Місцева концентрація клітинних поділів знаменує собою самий початок листка; ці клітини потім збільшуються, утворюючи структуру у формі сосків, яка називається опорою листя. Клітини опори листка можуть бути отримані з оболонки або з оболонок і корпусу. Після цього опора стає все більш і більш сплощеною в поперечній площині за рахунок латерально орієнтованих поділів клітин і подальшого розширення з обох боків.

Зони поділу – це крайові меристеми, завдяки діяльності яких лист набуває свою пластинчасту форму. У кожній меристемі зовнішній масив клітин, або крайові ініціали, сприяє епідермальним шарам шляхом тривалого поділу. Клітини нижче, субмаргінальні ініціали, забезпечують тканину внутрішньої частини листка. Зазвичай певна кількість клітинних шарів визначається в мезофілі (паренхімі між епідермальними шарами листя).

Поділ клітини не обмежується областю крайових меристем, а продовжується по всьому листу в кожному з шарів, завжди в одній площині, доки не наблизиться остаточний номер клітини. Потім швидкість зменшується, припиняючись у різних шарах у різний час. Поділи зазвичай закінчуються спочатку в епідермісі, потім у нижніх шарах мезофілу листа.

Wonder Leaf Wonder Macro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
10%

N

Азот загальний

10%

P₂O₅

Фосфор

10%

K₂O

Калій

0,5%

MgO

Магній

3%

Амінокислоти

Рослинного походження

1%

Органічні кислоти

4,3

pH

1,25

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono P 30
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
30%

P₂O₅

Фосфор

4%

N

Азот загальний

0,5%

B

Бор

0,5%

Zn

Хелат цинку

1%

Амінокислоти

Рослинного походження

4%

Органічні кислоти

3,5

pH

1,37

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Pink
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 20 кг
20%

B

Бор

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Yellow
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 25 кг
21%

N

Азот загальний

21%

P₂O₅

Фосфор

21%

K₂O

Калій

0,5%

Cu

Хелат міді (EDTA)

0,5%

Mn

Хелат марганцю (EDTA)

0,5%

Zn

Хелат цинку (EDTA)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Період зимового анабіозу

Період зимового анабіозу

BBCH 21-29
Кущення

BBCH 21-29
Кущення

У даній Макростадії відбувається диференціація головної осі зародкового суцвіття. Визначається кількість квіток.

У період інтенсивного розвитку від фази формування бічних пагонів/кущення до фази цвітіння необхідно достатні запаси: макро-, мезо- та мікроелементів для повноцінного розвитку усіх органів рослин.

Пагони більшості судинних рослин розгалужуються відповідно до послідовного плану, причому кожна нова вісь виникає під кутом між листом і стеблом, тобто в пазуха листка . У деяких рослин бруньки можуть утворюватися також із старших частин пагона або кореня, віддалених від головних верхівок; ці бруньки, названі придатковими, не відповідають загальному плану.

Верхівка бічного пагона починається на боках головної верхівки, але на деякій відстані нижче точки появи зачатку наймолодшого листка. Як і в походженні листка, зазвичай зовнішні клітинні шари сприяють поверхневим тканинам нової верхівки, підтримуючи послідовний шаблон поділів. У деяких видів швидко утворюється оболонка з більш ніж одного клітинного шару, так що нова верхівка виглядає як мініатюрна версія основного. Альтернативно, диференціація може не стати очевидною, доки не буде досягнуто нового початкового стану значну масу. У всіх випадках нова верхівка повинна досягти мінімального об’єму, перш ніж, у свою чергу, зможе почати формувати власні бічні зачатки та організовувати справжні пазушні бруньки. При досягненні цього обсягу з’являється зональність. Як і в головній верхівці, утворення нових зачатків пов’язане з кільцевою зоною.

З цього моменту розвиток бічного пагона такий самий, як і розвиток головного пагона, за винятком того, що зростання може бути не таким швидким, оскільки головна верхівка, або провідна брунька, домінує та поглинає більшу частину доступних поживних речовин. Ранній ріст пазушної бруньки йде досить енергійно, поки не утвориться певна кількість зачатків листків; потім верхівкова активність сповільнюється. Поділ клітини поступово припиняється, а з ним і пов’язані з ним синтези; таким чином не відбувається збільшення ДНК ядер меристеми після останнього поділу. Брунька, по суті, переходить у стан спокою , навіть якщо зовнішні умови для зростання є сприятливими. Це явище відоме як корелятивне пригнічення бруньок, оскільки воно визначається активністю провідної бруньки пагона. Якщо провідну бруньку видаляють, загальмовані бічні бруньки відновлюють ріст, а разом з ним і пов’язані з ним синтези.

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Mn 11
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
11%

Mn

Хелат марганцю

2%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

1,4%

Амінокислоти

Рослинного походження

3,5

pH

1,41

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Cu 6
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
6%

Cu

Хелат міді

5%

N

Азот загальний

7%

SO₃

Сірка

2,5%

Амінокислоти

Рослинного походження

2%

Органічні кислоти

3,3

pH

1,24

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Amino 43
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
43%

Амінокислоти

Рослинного походження

6,7

pH

1,15

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono P 30
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
30%

P₂O₅

Фосфор

4%

N

Азот загальний

0,5%

B

Бор

0,5%

Zn

Хелат цинку

1%

Амінокислоти

Рослинного походження

4%

Органічні кислоти

3,5

pH

1,37

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 31-39
Подовження стебла

BBCH 31-39
Подовження стебла

У даній макростадії відбувається утворення конусів наростання другого порядку, формується наявна кількість квіток у суцвітті із закладанням покривних органів квітки, здійснюється формування пиляків (мікроспорогенез) та приймочок (мегаспорогенез), також відбувається формування більшої кількості синхронно розвинених продуктивних стебел. Разом з тим, проходить інтенсивний ріст органів у довжину, формування яйцеклітин та пилкових зерен.

Внесення азотних та фосфорних добрив може збільшити кількість квіток у суцвітті. Хоча структурна організація судинної рослини порівняно нещільна, розвиток різних частин добре скоординований. Контроль залежить від руху хімічних речовин, включаючи як поживні речовини, так і гормони. Прикладом кореляції є ріст пагона і кореня. Збільшення антенної частини супроводжується підвищеною потребою у воді, мінералах та механічній підтримці, які задовольняються скоординованим зростанням кореневої системи. Мабуть, кілька факторів стосуються контролю, оскільки пагін і корінь впливають один на одного взаємно.

Корінь залежить від пагона для отримання органічних поживних речовин, так само як пагін залежить від кореня для води та неорганічних поживних речовин, і, таким чином, потік звичайних поживних речовин повинен відігравати певну роль. Однак більш конкретний контроль може бути забезпечений постачанням поживних речовин, необхідних у дуже малих кількостях. Корінь залежить від пагона для певних вітамінів, і зміна постачання, що відображає метаболічний стан надземних частин, також може впливати на ріст коренів.

Крім того, гормональні фактори, що впливають на поділ клітин, переходять вгору від кореня до стебла; точна роль гормонів ще не встановлена з упевненістю, тобто вони можуть бути одним із способів, за допомогою якого коренева система може впливати на активність верхівки пагона. Контроль вторинного потовщення є ще одним важливим прикладом кореляції зростання. Зі збільшенням розміру системи пагонів потреба як у більшій механічній підтримці, так і в посиленні транспортування води, мінералів і елементів задовольняється збільшенням обхвату стебла за рахунок діяльності судинного камбію.

Як правило, камбій дерев у помірних зонах найбільш активний навесні, коли розпускаються бруньки і розростаються пагони, створюючи потребу в поживних речовинах. Поділ клітини починається на кожному пагоні, а потім поширюється від нього. Кінцева брунька стимулює камбій до швидкого поділу завдяки дії двох груп рослинних гормонів: ауксини і гібереліни.

Інгібування бічних бруньок є ще одним прикладом корельованої реакції росту та ілюструє реакцію, протилежну тій, що відбувається при контролі камбіальної активності. Бічні бруньки загалом пригнічуються , оскільки пазушні пагони ростуть повільніше або не ростуть зовсім, тоді як кінцева брунька активна. Це так зване апікальне домінування відповідає за характерну одиницю росту стовбура спостерігається у багатьох хвойних і трав’янистих рослин, таких як мальва. Більш слабке домінування призводить до форми з багаторазовим розгалуженням. Той факт, що бічні, або пазушні, бруньки стають активнішими, коли кінцеву бруньку видаляють, свідчить про гормональний контроль. Потік ауксину з верхівки пагона частково відповідає за інгібування пазушних бруньок. Поживний статус рослини також відіграє певну роль, верхівкове домінування є найсильнішим, коли мінеральне забезпечення та освітлення недостатні. Оскільки пазушні бруньки звільняються від гальмування при обробці речовинами, що стимулюють поділ клітин (цитокініни), було припущено, що ці речовини також беруть участь у регуляції активності пахвових бруньок.

Wonder Leaf Wonder Macro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
10%

N

Азот загальний

10%

P₂O₅

Фосфор

10%

K₂O

Калій

0,5%

MgO

Магній

3%

Амінокислоти

Рослинного походження

1%

Органічні кислоти

4,3

pH

1,25

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Zn 8
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
8%

Zn

Хелат цинку

5%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

2,5%

Амінокислоти

Рослинного походження

8%

Органічні кислоти

3,9

pH

1,33

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Mn 11
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
11%

Mn

Хелат марганцю

2%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

1,4%

Амінокислоти

Рослинного походження

3,5

pH

1,41

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Cu 6
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
6%

Cu

Хелат міді

5%

N

Азот загальний

7%

SO₃

Сірка

2,5%

Амінокислоти

Рослинного походження

2%

Органічні кислоти

3,3

pH

1,24

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 51-59
Колосіння

BBCH 51-59
Колосіння

У даній макростадії відбувається завершення процесів формування всіх органів суцвіття квітки, розвиток із зачатків квіток аж до їх розкриття. Продовжує рости найбільше верхнє міжвузля.
Відбувається внесення комплексних добрив з акцентом на азот та мікроелемнт – цинк.

З точки зору розвитку, квітку можна розглядати як вісь пагона детермінованого росту, при цьому бічні члени займають ділянки листків , які диференціюються як квіткові органи — чашолистки, пелюстки, тичинки і маточки.

При переході до цвітіння стебловерхівка зазнає характерних змін, найбільш помітними з яких є форма верхівкової області, яка пов’язана з типом структури, яка має бути сформована, чи то окрема квітка, як у тюльпана, чи гроно квіток (суцвіття ), як у бузку . Область поділу клітини поширюється на всю верхівку, і вміст РНК кінцевих клітин збільшується. Коли утворюється одна квітка, бічні зачатки з’являються все вище і вище на боках верхівкового купола, і вся верхівка поглинається в процесі, після чого верхівковий ріст припиняється.

Wonder Leaf Wonder Macro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
10%

N

Азот загальний

10%

P₂O₅

Фосфор

10%

K₂O

Калій

0,5%

MgO

Магній

3%

Амінокислоти

Рослинного походження

1%

Органічні кислоти

4,3

pH

1,25

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Mn 11
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
11%

Mn

Хелат марганцю

2%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

1,4%

Амінокислоти

Рослинного походження

3,5

pH

1,41

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Amino 43
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
43%

Амінокислоти

Рослинного походження

6,7

pH

1,15

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Green
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 25 кг
7%

P₂O₅

Фосфор

5%

K₂O

Калій

16%

SO₃

Сірка

2%

B

Бор

2%

Zn

Цинк

2%

Cu

Мідь

0,05%

Mo

Молібден

2%

Fe

Залізо

4%

Mn

Марганець

15%

Аминокислоты

Рослинного походження

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

До найважливіших факторів вирощування зернових культур, які сприяють підвищенню продуктивності, належать такі: 

 1. Використання сортів з високим потенціалом кущення і стійкістю до вилягання.
 2. Реакція на підвищений рівень азотного живлення; оперативний контроль та ефективна боротьба з бур’янами.
 3. Боротьба зі шкідниками і хворобами; застосування сучасної сільськогосподарської техніки.

Зернові колосові культури ефективно реагують на внесення мікродобрив. У формуванні низького рівня врожайності зерна (2-3 т/га) на більшість ґрунтів впливає низьке забезпечення макроелементами. Попри внесення високих норм добрив, нестача одного елемента живлення може зумовити зниження врожаю (закон Юстуса фон Лібіха). Інколи нестача кількох десятків грамів одного з мікроелементів гальмує засвоєння інших елементів живлення та зупиняє формування врожаю. 

Кожен з етапів розвитку рослин характеризується відповідними вимогами до мінерального живлення. Основними критичними періодами в розвитку зернових культур, коли вони є найбільш вимогливими до мінерального живлення, є такі:

 • поява сходів (ВВСН 08-09), адже необхідно отримати рівномірні, дружні сходи з високою стійкістю до несприятливих факторів навколишнього середовища;
 • кущення (ВВСН 21-29), тому що для озимих запас цукрів у вузлі кущення є фактором відмінної перезимівлі, для ярих зернових – це фактор високого врожаю за рахунок формування продуктивних стебел;
 • вихід у трубку (ВВСН 31-36), адже утворюються колоски у колосі: що більше буде розвинених колосків, то вищий врожай;
 • поява прапорцевого листка (ВВСН 37-39), бо це фактор формування високоякісного зерна з високим вмістом білка;
 • формування плодів та насіння (71-79), адже це період, коли коригується процес наливу зерна.

Особливе значення у формуванні високих врожаїв зернових колосових культур мають такі макроелементи, як азот, фосфор, калій та мезоелементи – сірка та магній. 

Макроелементи

Азот (N) – основний елемент для утворення амінокислот, протеїнів. Необхідний для наростання вегетативної маси. Бере участь у процесах метаболізму рослин. 

Фосфор (Р) бере участь в енергетичному обміні. Сприяє зростанню коренів, формуванню генеративних органів, утворенню насіння. Прискорює дозрівання.

Калій (К) – активатор ферментів, фактор термостійкості. Бере участь у накопиченні цукрів, синтезі білка. Разом із сіркою (S) впливає на стійкість до захворювань.

Wonder пропонує розглянути такі добрива для позакореневого живлення, що закривають комплексно ряд аспектів:

 • Кристалічні:
 1. Wonder Leaf Blue (N:P:K-10:53:10 + хелату Zn-2, w/w %);
 2. Wonder Leaf Red (N:P:K-10:20:30 + B-2, w/w %);
 3. Wonder Leaf Yellow (N:P:K-21:21:21 + хелати: Cu-0,5, Mn-0,5, Zn-0,5, w/w %);
 4. Wonder Leaf Violet  (N:P:K-30:10:10 + SO3-15, Mo-0,5, w/w %).
 • Рідкі:
 1. Wonder Leaf Wonder Macro (N:P:K-10:10:10 + MgO-0,5, амінокислоти-3, органічні кислоти-1, w/w %).

Мезоелементи

Сірка (S) – важливий елемент ферментів. Бере участь у синтезі білка. Нестача сірки призводить до не засвоєння азоту. Ознаками нестачі сірки у зернових культур є «відбілювання» молодих листків.

Магній (Мg) – основний елемент хлорофілу. Прискорює обмінні процеси, сприяє засвоєнню фосфору, калію і багатьох інших елементів. Дефіцит легко ідентифікувати як «мармуровий» хлороз, що поширюється від країв листкової пластинки до середини на старих листках. Через відсутність хлорофілу гальмується ріст і розвиток рослин.

Wonder пропонує розглянути добриво для позакореневого живлення:
Мікроелементи

Найважливішими мікроелементами для зернових колосових культур є марганець, молібден, мідь, цинк, бор. Їх вносять у ґрунт разом з мінеральними добривами, а також при позакореневому підживленні та передпосівній обробці насіння продуктами, що містять мікроелементи. Wonder пропонує розглянути такі добрива для позакореневого живлення:

 1. Wonder Leaf Mono Mn 11 (хелат Mn-11%);
 2. Wonder Leaf Mono Mo 3 (Mo-3%);
 3. Wonder Leaf Mono Cu 6 (хелат Cu-6%);
 4. Wonder Leaf Mono Zn 8 (хелат Zn-8%);
 5. Wonder Leaf Mono B 11 (B-11%), або Wonder Leaf Mono B 120 (B-9%), або Wonder Leaf Pink (B-20%).

Їх вносять у ґрунт разом з мінеральними добривами, а також при позакореневому підживленні та передпосівній обробці насіння. Для передпосівної обробки насіння використайте добриво Wonder Leaf Wonder Micro, що містить в своєму складі важливі мікроелементів для розвитку зародка та фітогормони для стимулювання енергії проростання. Обробка насіння 1,5 л/т посівного матеріалу.

Марганець (Мn) активізує окисно-відновні процеси, сприяє підвищенню вмісту цукрів у рослинах, тим самим забезпечуючи морозо- і зимостійкість (озимі культури), впливає на врожай та його якість. Найбільше рослини його засвоюють від фази кущення до колосіння. У практиці позакореневого підживлення зернових культур цей елемент наносять на насіння, а також до формування першого вузла на стеблі. Це значно підвищує врожай та його якість. Нестача марганцю проявляється у вигляді блідо-жовтих смуг і коричневих плям на листках: рослини слабкі, кволі, а поле – плямисте й неоднорідне. До цього призводять високий рН, піщані й високо гумусовані ґрунти.

Мідь (Сu) впливає на фотосинтез, формування генеративних органів, синтез лігніну в клітинних стінках, підвищує стійкість до хвороб, вилягання, засухо-, жаро- та зимостійкість, сприяє ліпшому засвоєнню рослинами азоту. Найбільше міді рослини засвоюють у фазі розвитку від кущення до колосіння. її нестача проявляється у вигляді «білої чуми злаків», коли деформується, жовкне і сохне верхня частина колоса, на якій не формується зерно. Верхівки молодих листків скручуються і засихають, однак старі листки залишаються зеленими. Рослини відстають у рості. Нестача міді спостерігається на провапнованих і лужних ґрунтах, із великим вмістом гумусу і за високої температури, підвищених норм внесення азотних добрив (понад 100 кг/га д. р.).

Бор (В) сприяє синтезу хлорофілу, впливає на формування генеративних органів, розвиток кореневої системи, особливо молодих коренів. Він майже не переміщується з нижньої частини рослин до точки росту, тобто повторно не використовується. Зазвичай найбільше рослини його потребують у фазу появи сходів, тому краще його застосовувати при обробці насіння. Нестача» бору спостерігається на провапнованих ґрунтах та після внесення високих норм азотних і калійних добрив.

Цинк (Zn) бере участь у багатьох фізіологічних процесах, сприяє росту міжвузлів, підвищує жаро-, посухо- та морозостійкість рослин, вміст білка в зерні, стійкість рослин до ураження хворобами. Його нестача проявляється у вигляді блідо-жовтих смуг на листках, паралельних листковим жилкам. Рослини набувають жовтого або оранжевого забарвлення в ранні фази онтогенезу, гальмується їхній ріст і розвиток. Контролювати забезпеченість цинком пшениці озимої потрібно за вирощування її на ґрунтах із високим вмістом гумусу і фосфору, при застосуванні високих норм азотних і фосфорних добрив, вапнуванні, низьких температурах.

Серед прийомів підвищення врожайності та якості зерна велике значення має позакореневе підживлення. Цей прийом введено в технологічний процес вирощування багатьох культур, але він давно відомий в рослинництві. В рослині як цілісному організмі всі важливі процеси, зокрема кореневе й позакореневе живлення, тісно пов’язані. Тому позакореневе підживлення потрібно розглядати як технологічний прийом, який за певних умов підвищує ефективність унесених у ґрунт добрив. За збільшення вмісту азоту в рослинах активізується процес фотосинтезу, затримується природне старіння листків, зокрема верхівкових. Вважають, що в утворенні й перерозподілі асимілянтів у врожаї зерна верхівковому листку належить 45%, підверхівковому – 35 %, колосу – 20%.

Показати

Цікавлять умови співпраці

Партнери — це наші клієнти та постачальники, про яких ми піклуємось і які визначають наш шлях.

+38 067 0000 304 info@wonder-corporation.com ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК