Рекомендації з позакореневого живлення цукрового буряка

Рекомендації та норми внесення добрив для цукрового буряку та коренеплодів

 • Для точного визначення та прорахунку необхідної кількості внесення добрив рекомендується провести агрохімічний аналіз ґрунту з огляду на плановані показники врожайності.
 • Рекомендуємо обговорити з Вашим регіональним менеджером

BBCH 00
Обробка насіння

BBCH 14-19
4 та більше справжніх листків

BBCH 31-39
Змикання рядів

BBCH 71-79
Формування плодів та насіння

BBCH 00
Обробка насіння

BBCH 00
Обробка насіння

У даній макростадії потрібно звернути увагу на схожість насіння. Схожість на сортовому рівні – 60-80%, схожість на рівні гібридів – 92-98%. На польову схожість впливають такі фактори, як підбір високоякісного посівного матеріалу, якісно підготовлене насіннєве ложе, техніка висівання, обробка насіння мікроелементами та сприятливі погодні умови.

Проростання -це початок етапу розвитку рослин. Тривалість його починається з стану спокою до появи сходів, тобто до появи на поверхні ґрунту оболонки першого листка з пагоном. У процесі проростання насіння, вода поглинається ембріоном, що призводить до регідратації та розширення клітин. Незабаром, після початку поглинання води, або всмоктування, швидкість дихання збільшується, і відновлюються різні метаболічні процеси, які були призупинені або значно знижені в період спокою. Ці події пов’язані зі структурними змінами в органелах (мембранних тілах, що відповідають за обмін речовин), у клітинах ембріона.

Оскільки запасні матеріали частково перебувають у нерозчинній формі , а саме у вигляді крохмальних зерен, білкових гранул, ліпідних крапель тощо, то більша частина раннього метаболізму проростків пов’язана з мобілізацією цих матеріалів і доставкою або переміщенням продуктів до активних ділянок. Запаси поза ембріоном перетравлюються ферментами, що виділяються ембріоном, а в деяких випадках також спеціальними клітинами ендосперму.

Активний ріст зародка, за винятком набряку, що виникає в результаті, зазвичай починається з появи первинного кореня , відомого як корінь з насіння, хоча у деяких видів (наприклад, кокос) першим з’являється пагін або перун. Ранній ріст залежить в основному від розширення клітини, але протягом короткого часу поділ клітини починається в корінці та молодому пагоні, а потім ріст і подальше формування органів (органогенез) засновані на звичайній комбінації збільшення кількості клітин і збільшення окремих клітин.

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 14-19
4 та більше справжніх листків

BBCH 14-19
4 та більше справжніх листків

У даній макростадії відбувається розвиток від першого справжнього листа і продовжується до 9 і більше справжніх листків. Закладаються зачаткові стеблові вузли і міжвузлля.

Рослині необхідні достатні запаси макроелементів таких, як фосфор та калій. За впливу навколишнього та антропогенного середовища необхідне застосування внесення амінокислот для усунення їх.

Листки беруть початок на боках верхівки пагона. Місцева концентрація клітинних поділів знаменує собою самий початок листка; ці клітини потім збільшуються, утворюючи структуру у формі сосків, яка називається опорою листя. Клітини опори листка можуть бути отримані з оболонки або з оболонок і корпусу. Після цього опора стає все більш і більш сплощеною в поперечній площині за рахунок латерально орієнтованих поділів клітин і подальшого розширення з обох боків. Зони поділу – це крайові меристеми, завдяки діяльності яких лист набуває свою пластинчасту форму. У кожній меристемі зовнішній масив клітин, або крайові ініціали, сприяє епідермальним шарам шляхом тривалого поділу.

Клітини нижче, субмаргінальні ініціали, забезпечують тканину внутрішньої частини листка. Зазвичай певна кількість клітинних шарів визначається в мезофілі (паренхімі між епідермальними шарами листя). Поділ клітини не обмежується областю крайових меристем, а продовжується по всьому листу в кожному з шарів, завжди в одній площині, доки не наблизиться остаточний номер клітини. Потім швидкість зменшується, припиняючись у різних шарах у різний час. Поділи зазвичай закінчуються спочатку в епідермісі, потім у нижніх шарах мезофілу листа.

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Mo 3
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
3%

Mo

Молібден

3%

N

Азот загальний

0,5%

B

Бор

0,5%

Zn

Хелат цинку

4,3%

Амінокислоти

Рослинного походження

15%

Органічні кислоти

3,8

pH

1,15

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Zn 8
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
8%

Zn

Хелат цинку

5%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

2,5%

Амінокислоти

Рослинного походження

8%

Органічні кислоти

3,9

pH

1,33

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono Mn 11
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
11%

Mn

Хелат марганцю

2%

N

Азот загальний

10%

SO₃

Сірка

1,4%

Амінокислоти

Рослинного походження

3,5

pH

1,41

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Amino 43
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
43%

Амінокислоти

Рослинного походження

6,7

pH

1,15

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 31-39
Змикання рядів

BBCH 31-39
Змикання рядів

У даній макростадії відбувається утворення конусів наростання другого порядку, наявна сформована кількість квіток у суцвітті, із закладанням покривних органів квітки, формування пиляків (мікроспорогенез) та приймочок (мегаспорогенез), більшої кількості синхронно розвинених продуктивних стебел. Відбувається інтенсивний ріст органів у довжину, формування яйцеклітин та пилкових зерен. Здійснюється внесення азотних та фосфорних добрив, що може збільшити кількість квіток у суцвітті. Хоча структурна організація судинної рослини порівняно нещільна, розвиток різних частин добре скоординований.

Контроль залежить від руху хімічних речовин, включаючи як поживні речовини, так і гормони. Прикладом кореляції є ріст пагона і кореня. Збільшення антенної частини супроводжується підвищеною потребою у воді, мінералах та механічній підтримці, які задовольняються скоординованим зростанням кореневої системи. Мабуть, кілька факторів стосуються контролю, оскільки пагін і корінь впливають один на одного взаємно.

Корінь залежить від пагона для отримання органічних поживних речовин, так само як пагін залежить від кореня для води та неорганічних поживних речовин, і, таким чином, потік звичайних поживних речовин повинен відігравати певну роль. Однак, більш конкретний контроль може бути забезпечений постачанням поживних речовин, необхідних у дуже малих кількостях. Корінь залежить від пагона для певних вітамінів, і зміна постачання, що відображає метаболічний стан надземних частин, також може впливати на ріст коренів.

Крім того, гормональні фактори впливають на поділ клітин, переходять вгору від кореня до стебла; хоча точна роль гормонів, ще не встановлена з упевненістю, вони можуть бути одним із способів, за допомогою якого коренева система може впливати на активність верхівки пагона.

Контроль вторинного потовщення є ще одним важливим прикладом кореляції зростання. Зі збільшенням розміру системи пагонів, потреба як у більшій механічній підтримці, так і в посиленні транспортування води, мінералів і елементів задовольняється збільшенням обхвату стебла за рахунок діяльності судинного камбію. Як правило, камбій дерев у помірних зонах найбільш активний навесні, коли розпускаються бруньки і розростаються пагони, створюючи потребу в поживних речовинах.

Поділ клітини починається на кожному пагоні, а потім поширюється від нього. Кінцева брунька стимулює камбій до швидкого поділу завдяки дії двох груп рослинних гормонів, таких як ауксини і гібереліни.

Інгібування бічних бруньок є ще одним прикладом корельованої реакції росту, воно ілюструє реакцію, протилежну тій, що відбувається при контролі камбіальної активності. Бічні бруньки загалом пригнічуються , оскільки пазушні пагони ростуть повільніше або не ростуть зовсім, тоді як кінцева брунька активна. Це так зване апікальне домінування відповідає за характерну одиницю росту стовбура спостерігається у багатьох хвойних і трав’янистих рослин, таких як мальва. Більш слабке домінування призводить до форми з багаторазовим розгалуженням. Той факт, що бічні, або пазушні, бруньки стають активнішими, коли кінцеву бруньку видаляють, свідчить про гормональний контроль. Потік ауксину з верхівки пагона частково відповідає за інгібування пазушних бруньок. Поживний статус рослини також відіграє певну роль, верхівкове домінування є найсильнішим, коли мінеральне забезпечення та освітлення недостатні. Оскільки пазушні бруньки звільняються від гальмування при обробці речовинами, що стимулюють поділ клітин (цитокініни), було припущено, що ці речовини також беруть участь у регуляції активності пахвових бруньок.

Wonder Leaf Wonder Macro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
10%

N

Азот загальний

10%

P₂O₅

Фосфор

10%

K₂O

Калій

0,5%

MgO

Магній

3%

Амінокислоти

Рослинного походження

1%

Органічні кислоти

4,3

pH

1,25

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Wonder Micro
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
4%

N

Азот загальний

4%

MgO

Магній

10%

SO₃

Сірка

0,5%

B

Бор

0,5%

Cu

Хелат міді

0,5%

Zn

Хелат цинку

0,6%

Fe

Хелат заліза

0,9%

Mn

Хелат марганцю

5,2%

Амінокислоти

Рослинного походження

5%

Органічні кислоти

3,6

pH

1,28

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Mono B 11
 • Форма: Рідка
 • Пакування: 1л, 5л, 20л, 1000л
11%

B

Бор

5%

N

Азот загальний

1%

Амінокислоти

Рослинного походження

7,9

pH

1,37

Густина

(кг/л)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Pink
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 20 кг
20%

B

Бор

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

Wonder Leaf Yellow
 • Форма: Кристалічна водорозчинна
 • Пакування: 25 кг
21%

N

Азот загальний

21%

P₂O₅

Фосфор

21%

K₂O

Калій

0,5%

Cu

Хелат міді (EDTA)

0,5%

Mn

Хелат марганцю (EDTA)

0,5%

Zn

Хелат цинку (EDTA)

Ваш майбутній врожай у цій упаковці!

BBCH 71-79
Формування плодів та насіння

BBCH 71-79
Формування плодів та насіння

У даній макростадії відбувається ріст і формування плоду та насіння. Зародок і ендосперм збільшується у своїх розмірах. Розмір плоду та насіння (довжина є типовою для сорту та гібриду).

Слід зазначити, що можна впливати на масу та якість плоду та насіння за рахунок комплексних добрив, кальцію та мікроелементів. Плід формується із зав’язі маточки після запліднення і є характерною ознакою квіткової рослини. Різке посилення поділу клітин зав’язі спостерігається після запилення. Потім наступає фаза розтягування клітин. Характер росту знаходиться у тісній залежності від типу плоду. Після запилення поділ клітин ще деякий час продовжується. Подальше збільшення розмірів іде за рахунок розтягування.

Запліднена яйцеклітина, ендосперм і насіння, що розвиваються, мають сильний контролюючий вплив на ріст плодів. Так, недорозвинене насіння в силу певних причин служить причиною передчасного опадання плодів. Нерівномірний розвиток насіння приводить до деформації плодів.

Потенційна урожайність сучасних сортів буряку цукрового є надзвичайно високою. В Європі врожайність сягає 90-100 т/га

Цукровий буряк має великі потреби в живленні. Накопичення поживних речовин відбувається в три етапи, в кожному з яких відзначається домінування калію над іншими компонентами, навіть над азотом.

При вирощуванні буряку цукрового необхідно застосовувати борні, мідні, марганцеві, цинкові мікродобрива. Залізо та магній відіграють важливу роль у виробленні хлорофілу; марганець та молібден – в окислювальній системі фотосинтезу; цинк істотно впливає на обмінні реакції електронів; мідь відіграє провідну роль у диханні і фотосинтезі.

Для буряку цукрового найкритичнішим елементом є бор. Wonder Leaf Mono B 11 (B-11%), або Wonder Leaf Mono B 120 (B-9%), або Wonder Leaf Pink (B-20%). Він чинить великий вплив на врожайність та цукристість коренів, беручи активну участь у метаболізмі вуглеводів та синтезі матеріалу клітинних стінок. Нестача бору призводить до уповільнення росту, скручування та в’янення листя, а його дефіцит – до гнилі сердечка та дуплистості коренеплодів. Молоді листки скручуються, чорніють і загнивають. Коренеплоди мають погану лежкість, пошкоджуються кагатною гниллю. За нестачі бору (менш як 0,2-0,3 мг/кг ґрунту), що може спостерігатися на ґрунтах з нейтральною реакцією середовища, де нижча рухливість, у період росту буряку цукрового від фази 6-го листка до фази змикання листків у міжряддях обов’язково треба проводити позакореневе підживлення.

Мідні добрива, на прикладі Wonder Leaf Mono Cu 6 (хелат Cu-6%) застосовують на торфо-болотних ґрунтах. На дерново-підзолистих, сірих лісових, легких піщаних їх уносять один раз на п’ять років.

Цинкові добрива, наприклад Wonder Leaf Mono Zn 8 (хелат Zn-8%) підвищують урожай і цукристість на чорноземах з невеликим вмістом цинку. 

Марганець в добриві Wonder Leaf Mono Mn 11 (хелат Mn-11%) сприяє підвищенню врожаю коренеплодів і вмісту в них цукру. Необхідний на початку вегетації, щоб забезпечити формування високоврожайного типу рослин. Нестача марганцю спостерігається на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією. Перешкоджають його засвоєнню низька вологість повітря, низька температура грунту, похмура погода, високі норми мінеральних добрив. Ознаки нестачі марганцю: карликовість рослин, на молодих листках з’являються жовті плями, дірки різного розміру, а їх краї закручуються догори. Позакореневі підживлення марганцевими добривами проводять у фазу 4-8 листків. Найкраще використовувати добрива на основі хелатних сполук.

Мідь у Wonder Leaf Mono Cu 6 (хелат Cu-6%) підвищує стійкість до грибних і бактеріальних хвороб, посухо- і жаростійкість, сприяє кращому засвоєнню азоту. Мідні добрива застосовують на дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах. Нестачу міді зумовлюють високі норми мінеральних добрив, вапнування ґрунтів, високі температури. Для позакореневого підживлення буряку цукрового, яке проводять перед змиканням листків у міжряддях, використовують розчин сульфату міді або хелати міді.

Цинк у Wonder Leaf Mono Zn 8 (хелат Zn-8%) підвищує жаро- та посухостійкість рослин, стійкість до пошкодження хворобами. Перешкоджають його засвоєнню високі норми азотних і фосфорних добрив, вапно, низькі температури. Позакореневе підживлення буряку цукрового хелатними сполуками проводять перед змиканням листків у міжряддях.

Цукровий буряк позитивно реагує на позакореневе підживлення мікродобривами в усіх зонах бурякосіяння. Внесення мікродобрив позитивно впливає на перебіг біохімічних процесів у рослині, що сприяє зниженню захворюваності, підвищенню врожайності та якості. Високоефективними є мікродобрива на хелатній основі, в яких коефіцієнт використання мікроелементів становить 90-95%, що в десятки разів більше, ніж з мінеральних солей.

Важливо, щоб листкове підживлення мікродобривами проводилося саме у критичні фази розвитку рослин. На посівах буряку цукрового найефективнішим є дворазове підживлення: першеу фазу 4-6 (8) листків, до змикання рослин у рядках, друге10-12 справжніх листків, до змикання рядків.

У фазу 4-6 листків – для стимуляції росту та розвитку рослин, підвищення стійкості до несприятливих погодних умов, до хвороб та для компенсації дефіциту мікроелементів.

Водночас у цей період доцільно застосовувати добрива з високим вмістом бору Wonder Leaf Pink (B-20%), який впливає на врожайність та цукристість коренеплодів.

У період 10-12 сформованих листків проводять наступну обробку мікродобривами таких як Wonder Leaf Wonder Micro (комплекс МЕ), що сприяє посиленому споживанню основних елементів з ґрунту, підвищує хворобо- і посухостійкість рослин та покращує якісні показники врожаю.

Активізація росту рослин

Елементи живлення коренеплоди засвоюють упродовж усього вегетаційного періоду. На початку росту буряк споживає відносно небагато азоту, фосфору і калію. Проте у цей період його коренева система ще слаборозвинена, тому молоді рослини досить чутливі до наявності в ґрунті рухомих сполук елементів живлення, особливо фосфору Wonder Leaf Blue (N:P:K-10:53:10 + хелату Zn-2, w/w %), або Wonder Leaf P 30 (N:P-4:30 + B-0,5, хелату Zn-0,5, амінокислоти-1, органічні кислоти-4, w/w %). Для оптимального росту буряків цукрових добриво потрібно вносити по листку. Цей прийом дає змогу визначити найкращий режим живлення рослин у період 15-20 діб після появи сходів і не тільки пришвидшує ріст рослин, а й підвищує стійкість до хвороб, шкідників і несприятливих погодних умов.

Попередження дуплистості й «гнилі сердечка»

Буряк цукровий – це борофільна культура, яка дуже чутливо реагує на нестачу цього елемента. Бор сприяє росту й розтягненню клітин основної паренхими коренів, підвищує термостійкість рослин та допомагає накопичувати цукор. Грунти України містять бор, однак майже 90% цього елемента у ґрунті є нерухомими і недоступними для рослин. Нестача бору в буряків цукрових викликає відмирання точки росту, молодого листя і тканин коренеплодів. Перші ознаки проявляються у в’яненні наймолодших листків розетки сердечка, які потім чорніють, відмирають і загнивають. Цю хворобу називають «гниль сердечка». При подальшому її розвитку листки наступних ярусів в’януть, покриваються бурими плямами, а потім відмирають, що може спричинити загибель усієї рослини.

Через нестачу бору відбувається недорозвинення клітин основної паренхіми у вигляді порожнин у коренеплодах. У ці порожнини швидко проникають патогени, викликаючи гниття коренеплоду зсередини.

Одним з методів подолання цієї проблеми є внесення боровмісних добрив. Wonder Leaf Mono B 11 (B-11%), або Wonder Leaf Mono B 120 (B-9%), або Wonder Leaf Pink (B-20%). Через те що бор малорухливий елемент, його слід вносити невеликими дозами на ранніх етапах розвитку рослин. Такі добрива краще вносити одночасно з 2-3 обробками та під час фунгіцидних обробок.

Оптимальна кількість бору для нормального розвитку коренеплодів становить 100-150 г/га у діючій речовині.

Попередження та подолання наслідків стресу

Рослини піддаються численним стресам, які часто впливають на їх продуктивність. До найбільш поширених факторів, здатних викликати у рослин стрес, належать: екстремальні температури (як низькі, так і високі), нестача вологи (посуха), надлишок води в ґрунті, надмірне засолення ґрунтів, низька або надмірна освітленість, вплив фітопатогенів (мікроорганізмів і грибів), ультрафіолетова радіація, вплив іонів важких металів. Навіть застосування хімічних препаратів спричиняє стрес. Науковці працюють над тим, щоб зменшити вплив різних негативних факторів на рослини і допомогти їм підготуватися до екстремальних ситуацій.

Здебільшого реакцією рослин на стресові чинники є пригнічення розвитку, зміна кольору листя, опадання квіток і плодів. Буряк цукровий часто зазнає стресу при неправильних розрахунках доз гербіцидів, надмірно високих температурах повітря й ґрунту тощо.

Одним зі шляхів знешкодження стресових чинників та посилення стійкості рослин до них є застосування Wonder Leaf Amino 43 (амінокислоти рослинного походження-43%, w/w %) та Wonder Leaf Green (амінокислоти рослинного походження-15% + формула МЕ розроблена для дводольної групи, w/w %).

Здебільшого ці продукти створені на основі амінокислот різного походження, фітогормонів, стероїдів та схожих сполук.

Механізм дії антистресантів проявляється у розблокуванні ферментативних процесів, які були зупинені стресовим чинником, та посиленому виробленні рослиною фітоалексинів – речовин, які борються з наслідками стресу. Біостимулятори органічного походження з високим вмістом амінокислот, фітогормонів активують живлення рослин та запускають біохімічні процеси. Також при додаванні невеликих доз біостимуляторів у бакову суміш із ЗЗР прискорюється поглинання діючої речовини засобу захисту рослин, що в цілому збільшує його ефективність.

Накопичення цукрів

Коренеплоди цукрового буряку накопичують цукор в останні фази вегетаційного періоду. Тому дуже важливим є збереження листкового апарату на рослинах для активного фотосинтезу. Як правило, при застосуванні фунгіцидів намагаються зберегти листя від ураження хворобами. Під час розвитку коренеплодів погодні умови зазвичай несприятливі: високі температури та сильна сонячна радіація негативно впливають на накопичення цукрів та їх перетікання до коренеплодів.

Зменшити транспірацію з поверхні листка можна за допомогою калію. Калій у крайових клітинах продихів прискорює їх закриття при високих температурах, зменшуючи випаровування води. Також завдяки калію відбуваються активні синтетичні процеси й утворюється більша кількість вуглеводів, які швидко переміщуються до основної паренхіми коренеплодів.

Застосування калієвмісного добрива Wonder Leaf Red (N:P:K-10:20:30 + B-2, w/w %) сприяє збільшенню урожайності коренеплодів і значно збільшує цукристість.

Показати

Цікавлять умови співпраці

Партнери — це наші клієнти та постачальники, про яких ми піклуємось і які визначають наш шлях.

+38 067 0000 304 info@wonder-corporation.com ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК